English

Կոմիտեի գործունեությունը, կարգավորման առարկան և գործունեության իրավական հիմքը
Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական հսկողություն սահմանելու և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պահանջներն ապահովելու նպատակով  ՀՀ կառավարության 1993թ. նոյեմբերի 16-ի № 573 որոշմամբ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության պետական հսկողության վարչությունը (ՀՀ Պետատոմհսկողություն): ՀՀ կառավարության 2002թ. հունիսի 27-ի № 912 որոշմամբ ՀՀ Պետատոմհսկողությունը միացման ձևով վերակազմակերպվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կազմում գործող ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ճառագայթային անվտանգության տեսչության: 

2008 թվականի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի միջուկային և ճառագայթային անվտանգության պետական կարգավորման տեսչությունը վերակազմակերպվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե):

Կոմիտեի խնդիրն է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում պետական կարգավորումը (միջուկային տեղակայանքների անվտանգությունը, իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների անվտանգ օգտագործումը,  ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ կառավարումը և միջուկային ու ռադիոակտիվ նյութերի անվտանգ փոխադրումը)՝ բնակչության և անձնակազմի անվտանգության ապահովման, շրջակա միջավայրի պահպանության և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերի պաշտպանության նպատակով:

Կոմիտեն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Սահմանադրությունով, ՀՀ միջազգային պայմանագրերով, «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով, այլ օրենքներով, կոմիտեի կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով: 

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում տեղեկատվության ազատության ապահովման համար («Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 12 5-րդ մաս) պատասխանատու է ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գագիկ Մանոյանը (հեռախոսահամար՝ 010 529607, բջջային՝ 093 300272 էլ. փոստ՝ g.manoyan@anra.am):

Կոմիտեի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման գործընթացի իրականացման պատասխանատու համակարգողն է կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գագիկ Մանոյանը (հեռախոսահամար՝ 010529601, բջջային՝ 093 300272, էլ. փոստ՝ g.manoyan@anra.am), իսկ գործընթացի իրականացման պատասխանատու կատարողն է կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսահաշվապահական բաժնի պետ՝ Վարդուշ Խաչատրյանը (հեռախոսահամար՝ 010 543996, բջջային՝ 091 532479, էլ փոստ՝ v.khachatryan@anra.am)։